Ändamål

Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse utdelar anslag en gång om året till medicinsk forskning. Styrelsen har beslutat begränsa ändamålet till att avse psykiatrisk forskning, både med inriktning på barn och ungdomar och avseende vuxna. Klinisk forskning ges prioritet.

Stiftelsen delar ut ca: 3,5 miljoner kronor. Anslagen ligger i storleksordningen 40-200.000 kronor.

Stipendier för finansiering av studier faller utanför stiftelsens verksamhet. Lönemedel till sökanden utbetalas ej.

Styrelsen beviljar endast undantagsvis ansökan från forskare som ännu ej disputerat eller som disputerat mer än 5 år innan ansökningstillfället. Samma sökanden/projekt kan tilldelas anslag max tre gånger under påvarandra följande år, under förutsättning att redogörelse ingivits för tidigare beviljade anslag.