Ansökan

Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast den 15 oktober kl. 23.59. Ansökningsperioden är öppen mellan 15 september kl. 00.01 och 15 oktober kl. 23:59.

Beslut meddelas under december månad.

RAPPORT

En kortfattad (en A4 sida, ej särtryck) rapport för anslagets användning och uppnådda resultat skall inges i det elektroniska systemet.

OBS! Du som tänker söka fortsatt anslag bifogar din rapport tillsammans med din nya ansökan.