VÄLKOMMEN TILL FREDRIK OCH INGRID THURINGS STIFTELSE

DONATOR
I testamente 1953-12-12 förordnade Jörn Thuring att av kvarlåtenskapen efter honom skulle bildas en fond benämnd Fredrik och Ingrid Thurings siftelse.

Ändamålet med donationen skulle vara efter vissa föreskrifter att " av överskjutande avkastning skola 20% kapitaliseras och resten användas för vetenskaplig forskning enligt styrelsens bestämmande, företrädesvis inom den medicinska disciplinen".